سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم توفیقی نیاکی – کارشناس ارشد آموزش مامایی- مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فاطمه شکوهی – کارشناس ارشد پرستاری – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

دیابت قندی یکاختلال مزمن است که به علتافزایشسطح قند خون باعثایجاد عوارضکوتاه مدت و بلند مدت میگردد و معمولاً عوارضبلند مدت آن۱۰-۵سال بعد از تشخیصبیماری در هر دو نوع دیابت ایجاد میشود عوارضمرتبط با بیماری دیابت میتواند شامل علائمی مثل پلی فاژی، پلی دیپسی، پلی اوری و یا علائم وسیعتر مثل درگیریهای عروقیو عصبی باشد یکی از عوارضبلند مدت دیابت که میتواند به طور مکرر تکرار شود عارضه عصبی استسیستم خودکار میزان وسیعی از اختلالاترا در تمامی سیستمهای بدن و از جمله سیستم ادراری- تناسلی ایجاد میکند و میتوان گفت که اختلال عملکرد جنسی به عنوان یکعارضه به طور مکرر در این بیماران ایجاد میشود. اختلالات جنسی در مردان به صورت اختلال در تولید هورمون آندروژن توتال، اختلال تحریکی و نعوظی و اختلال در ارگاسم و در زنان بهصورت کاهشمیل جنسی، کاهشلغزندگی واژن و عدم لذت از نزدیکی جنسی و اختلالات ارگاسمی دیده شده است. یکی از علل کاهش لغزندگی واژن در این زنان ازدیاد موارد عفونتهای واژینال میباشد . شیوع مشکلاتجنسی در بیماران مبتلا به دیابتبا سن، طول مدت دیابت، وجود بیماریهای مزمن، وجود عوارضمزمن دیابت و فشار خون بالا ارتباط مستقیم داشته است. علتاولیه نوروپاتی اعصابلگنی، کاهش اکسید نیتریکدر مردان میباشد که برای شروع نعوظپذیری مردانه لازم است. بنابراین انجام تستهای غربالگری مثل گرفتن تاریخچه جنسی فرد، معاینات لگنی و آنالیز اداری، میتوانند در تشخیصاختلال جنسی از بقیه علل آناتومیککمککننده باشند