سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

روشنک حسن زهرائی – عضو هیئت علمی گروه مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
مرجان بیگی – کارشناس ارشد مامائی
فریبا فهامی – عضو هیئت علمی گروه مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سرور آرمان – عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

اختلالات جنسی از جمله مسائلی است که در میان سالی و منوپوز به پرخاشگری، ایرادگیری، کنترل ونظارت در کارهای یکدیگر و بالاخره درگیری و مشاجره می شود و این امر می تواند منجر به پاره ای ازمشکلات زناشویی شده و بهداشت روان یک یا حتی چندین خانواده را مختل نماید چرا که بسیاری از زنان یائسه یا با فرزندان متاهل خود زندگی می کنند و یا نظاره گر زندگی آنها و وابستگان نزدیک خودمی باشند و ممکن است با دیدن روابط جنسی سالم میان آنها و همسرانشان خود را غرق در ناکامی و محرومیت درگذشته، حال و آینده ببینند. این امر در فرهنگما به خوبی مشهود است چرا که غالب زنانو مردان ما برخلاف جوامع غربی با رسیدن به سنین میانسالی و پیری نه تنها رهسپار سرای سالمندان نمی شوند بلکه بدلیل هنجارهای فرهنگی برای فرزندان خود قابل احترام و صاحب نظر می باشند و ازنزدیکبا آنها در ارتباط هستند بنابراین وجود اختلالات عملکرد جنسی در این زنان با توجه به افزایش متوسط امید به زندگی در سالهای اخیر ممکن است سالها موجبات رنج و عذاب را برای این زنان و اطرافیان وابسته به ایشان فراهم کند لذا محققین تصمیم گرفتند در راستای پاسخگویی به اولویت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص این مشکلات پژوهشی را در این راستا به عمل آورند.