مقاله اختلالات دروني سازي نقش اضطراب و افسردگي مادران در سلامت رواني دختران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اختلالات دروني سازي نقش اضطراب و افسردگي مادران در سلامت رواني دختران نوجوان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات دروني سازي
مقاله اضطراب و افسردگي مادر
مقاله دختران نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجاني زينب
جناب آقای / سرکار خانم: هداوندخاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حججي سيدنويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات نشان داده اند اضطراب و افسردگي مادران در ابتلاي فرزندان به اختلالات دروني سازي نقش دارند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه افسردگي و اضطراب مادر با اختلالات دروني سازي در دختران نوجوان مي باشد.
روش: در اين مطالعه که از نوع مطالعات توصيفي، تحليلي است، ۱۰۸ دانش آموز دختر عادي، در دامنه سني ۱۱ تا ۱۶ سال با ميانگين و انحراف استاندارد ۱۳٫۲۶ (۰٫۹۲) از تبريز شرکت کردند. مادران به مقياس علايم مرضي کودکان (CSI-4) و مقياس DASS-42 پاسخ دادند. به منظور تحليل داده ها از آزمون t مستقل، تحليل رگرسيون خطي چندگانه و مدل  يابي معادلات ساختاري استفاده شد.
يافته ها: اضطراب و افسردگي مادر پيش بيني کننده قوي اختلالات دروني سازي در دختران نوجوان بود. عامل اضطرابِ مادر (b=0.377) در مقايسه با افسردگي مادر (b=0.243) سهم بيشتري در پيش بيني اختلالات دروني سازي دختران نوجوان داشت. مدل  يابي معادلات ساختاري نشان داد که بين افسردگي مادر با اختلالات دروني سازي دختران نوجوان (R=0.49)، همچنين بين اضطراب مادر و اختلالات دروني سازي دختران نوجوان (R=0.53) رابطه علّي معنادار وجود دارد.
نتيجه گيري: افسردگي و اضطراب مادر مي تواند علت ابتلاي دختران نوجوان به اختلالات دروني سازي باشد. نتايج اين پژوهش در پيشگيري و درمان اختلالات دروني سازي دختران نوجوان کاربرد دارد.