مقاله اختلال استرس پس از جنگ در ادبيات پژوهشي ايران (سخن سردبير) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: اختلال استرس پس از جنگ در ادبيات پژوهشي ايران (سخن سردبير)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتشار مقاله «هنجاريابي مقياس اجرايي باليني اختلال استرس پس از ضربه (CAPS 1) براي عوارض رواني ناشي از جنگ» (فيروزآبادي، اصغرنژاد فريد، ميرزايي و شاره، ۱۳۸۸) در اين شماره مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران، بهانه اي شد تا به موضوع مهم جانبازان اعصاب و روان ايران و پژوهش هاي داخلي بر روي اختلال اسرس پس از جنگ يا همان PTSD ناشي از حضور در جبهه جنگ هشت ساله عراق عليه ايران بپردازيم.