مقاله اختلال در کارکرد رشدي خانواده و بزهکاري اطفال و نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۸۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: اختلال در کارکرد رشدي خانواده و بزهکاري اطفال و نوجوانان
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله کارکرد رشدي
مقاله اختلال در کارکرد خانواده
مقاله بزهکاري اطفال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان از آغاز حيات تا رسيدن به سن بلوغ مراحل متعددي از رشد را طي مي کند که برخورداري از خصوصيات زيستي و رواني مطلوب و ورود موفقيت آميز به زندگي اجتماعي و همنوا شدن با ارزش ها، هنجارها، و الگوهاي پذيرفته شده رفتار اجتماعي مستلزم آن است که وي مراحل رشد را به نحو مطلوب پشت سر بگذارد. چنان چه عوامل مرتبط با رشد، در مراحل مختلف رشد وي دچار اختلال در کارکردها شوند، چنين کودک و نوجواني در معرض خطر انحراف از مسير انطباق با ارزش ها، هنجار ها و الگو هاي پذيرفته رفتار اجتماعي و ارتکاب جرم قرار مي گيرد. اين مقاله ضمن بررسي تاثير اختلال در کارکرد رشدي خانواده بر بزهکاري اطفال و نوجوانان، با توجه به سوال هاي و فرضيه مطرح شده، به توصيف ويژگي هاي اين اختلال در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت تهران پرداخته و بر اساس روش آمار توصيفي هم زمان تغيير کارکرد رشدي خانواده را در گروه کنترل (نوجوانان غير بزهکار مقايسه مي کند. نتيجه حاصل از اين پژوهش، اثبات رابطه بين اختلال در کارکرد رشدي خانواده و بروز خطر گرايش به بزهکاري در کودکان و نوجوانان است.