مقاله اختيارات مجلس در قوانين اساسي مشروطه ايران و عثماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اختيارات مجلس در قوانين اساسي مشروطه ايران و عثماني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروطه ايران
مقاله مشروطه عثماني
مقاله قانون اساسي
مقاله اختيارات مجلس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين دستاوردهاي رخداد مشروطه در عثماني و ايران، تدوين قانون اساسي است. اين دستامد گران مايه علي رغم محاسن زيادي که داشته، به نسبت چشم اندازي که واضعان آن به نحوه پيشبرد جريان نوگرايي و اصلاحات داشتند، خود باعث تند يا کند شدن جريان مشروطه خواهي شده است. يکي از مصاديق مدعاي فوق، مساله اختيارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط هاي موجود در خصوص اختيارات پارلمان در قوانين مشروطه ايران و مشروطه ۱۹۰۸ عثماني، جريان مشروطه خواهي، سرنوشت متفاوتي را به خود ديد که به زعم نگارنده، منبعث از رويکرد قوانين ياد شده به جايگاه نهادهاي مدني از قبيل پارلمان در ساختار هيات حاکمه دو دولت اسلامي با زعامت سلطان مشروع است.
در نوشتار حاضر، سعي مي شود با تامل در قوانين ياد شده، از زاويه اختيارات پارلمان، تاثير آن متون بر سرنوشت جريان نوگرايي در ايران و عثماني ارزيابي گردد.