سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهروز زارعی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
وحید اسکویی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( دانشگاه تهران ) و مدرس دانشگاه جام

چکیده:

وضعیت اجرائی پروژه ها و پیچیدگی های خاص آن ها باعث گردیده که مدیریت پروژه ها امری متفاوت از مدیریت سازمان ها باشد . تأخیرهایی که درپروژه ها وجود دارد می تواند به مسائلی مانند ازبِین رفتن توجیه اقتصادی پروژه، نارضایتی کارفرمایان و سازمان های ناظر منجر شوند و اهمی ت بالای این امر باعث شده که سازمان ها زمان و هزینه بالایی را برای جلوگیری از تکرار مجدد چنین اشتباهاتی صرف نمایند . مستند سازی علل تأخیر پروژه ها اولین رویکرد مدیریت سازمان ها به منظوراستفاده مجدد از تجربیات آموخته شده است . رشد سریع و بالای فناوری اطلاعات (IT) و همچنین هوش مصنوعی (AI) موجب شده است تا ابزارهای قدرتمند و کارآمدی برای أخذ، نگهداری و انتشار دانش وتجربیات نهفته سازمانی فراهم بیاید . دراین مسیر، گام ابتدائی شناسایی و نگهداری دانش و بازنمایی آن است . تقریبا تمامی متخصصان علوم مدیریت و هوش مصنوعی براین مسأله اتفاق نظر دارند که أخذ و بازنمایی دانش گلوگاه فرآیندهای مدیریت دانش است . این مقاله به بیان نتایج تحقیق در رابطه با علل تأخیر پروژه های پتروشیمی پرداخته و برای بازنمایی دانش أخذ شده از متد شبکه های معنایی استفاده نموده است .