مقاله اخلاق اقتصادي (مباني بينشي، آموزه ها و آثار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: اخلاق اقتصادي (مباني بينشي، آموزه ها و آثار)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد اثباتي
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق اقتصادي
مقاله ارزش هاي اخلاقي
مقاله دنيا و آخرت
مقاله رزق مقدر
مقاله فقر و غنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي نيا غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاد پيش از آنكه به صورت يك علم مدون درآيد و حتي مدت ها پس از آن با آموزه هاي اخلاقي همراه بود، اما به بهانه جدايي دانش از ارزش به تدريج از آن فاصله گرفت. نظريه پردازان سرمايه داري جريان آزاد اقتصاد را بهترين سازوكار تامين كننده منافع عمومي معرفي كردند، اما با آشكارشدن موردهاي شكست بازار، دخالت دولت را جبران كننده دانستند. گروهي نيز بازگشت به ارزش هاي اخلاقي را بهترين راه مي دانند. اسلام از ابتداي ظهور، بيشترين تاكيد را بر لزوم پالايش انسان ها از درون داشت. در مقاله ضمن بيان سير اجمالي رابطه اخلاق و اقتصاد در غرب، عمده ترين مباني بينشي اخلاق اقتصادي اسلام بررسي شده، با نگرشي به اثرهاي اين آموزه ها درمي يابيم كه اين آموزه ها افزون بر ارتقاي معنوي انسا ن ها، با كمترين هزينه و به مطلوبترين وجه بين انگيزه هاي شخصي و منافع عمومي هماهنگي پديد مي آورند.