مقاله اخلاق حسابداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اخلاق حسابداري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق حسابداري
مقاله اخلاق حرفه اي
مقاله رفتار حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرلك نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: حسابداري در دنياي پيشرفته اقتصادي امروز حرفه اي است حياتي، زيرا سامانه اقتصادي جاري بدون آن نمي تواند، وجود داشته باشد. برجستگي متمايز کننده حرفه حسابداري پذيرش مسووليت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراواني از اهل اين حرفه دارد و مردم بايد به کيفيت خدمات پيچيده ارايه شده توسط حرفه حسابداري اعتماد داشته باشند. از اين رو اطلاعات ارايه شده توسط حسابداران بايد به طور قابل توجهي کارآمد، قابل اتکا، واقعي و بي غرضانه باشد، پس حسابداران نه تنها بايد واجد شرايط و صلاحيت حرفه اي باشند، بلکه بايد از درجه بالايي از صداقت و درستکاري حرفه اي نيز برخوردار و آبرو و حيثيت حرفه اي از مهم ترين دارايي هاي آنها باشد. در نتيجه اخلاق حسابداري براي حسابداران حرفه اي و افرادي که به خدمات حسابداري تکيه دارند اهميت زيادي دارد. با وجود اين به نظر مي رسد در ايران، از لحاظ نظري، به اين مهم پرداخته نشده است.
روش كار: در اين پژوهش، به روش کتابخانه اي و با بررسي پايگاه هاي الکترونيکي، آيين رفتار حرفه اي حسابداران و اصول بنيادي اخلاق حسابداري تبيين شده و مهم ترين مسايل اخلاقي حسابداري در حال حاضر و راه کارهاي حل آنها و تجديد حيات حيثيت حرفه اي حسابداري ارايه مي گردد.
نتيجه گيري: نتيجه اين که آينده حرفه حسابداري به رهبري اخلاقي توسط حسابداران حرفه اي و رهبران اين حرفه بستگي دارد. لازم است تا آنها با تبيين اهميت معيارهاي اخلاقي والا و آموزش ضرورت درستکاري فردي، حسابداران فعلي و آتي را به سوي شرافتمندي سوق دهند. بديهي است با انجام اين کار اين اطمينان محقق خواهد شد که در آتيه حرفه حسابداري بتواند به نقش تاريخي خود در رشد عادلانه اقتصادي و موفقيت و رفاه ملت ها ادامه دهد.