مقاله اخلاق در علم مديريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اخلاق در علم مديريت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله علم مديريت
مقاله تحقيق در عمليات
مقاله سوگندنامه تحقيق در عمليات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعه مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قيطاسي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اخلاق در تصميم گيري و علم مديريت (تحقيق در عمليات) به تازگي مطرح و جذابيت خاصي براي محققين اين رشته علمي فراهم نموده و چشم انداز تحقيقاتي فراواني براي آن مي توان متصور بود. علم مديريت به دليل ماهيت استراتژيک آن در کمک به تصميم گيري در حوزه انساني نسبت به ساير علوم از اهميت خاصي برخوردار است چرا که هر تصميم در اين حوزه مي تواند بر اقشار مختلف جامعه، محيط و طبيعت اثرگذار باشد. از جمله طرق موثر به منظور وارد ساختن مباحث اخلاقي در امور روزمره انساني لحاظ اخلاق در تصميم گيري و متعاقبا تحقيق در عمليات به عنوان يک سيستم پشتيباني تصميم مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه مروري ضمن مقايسه موقعيت هاي دنياي طبيعي و دنياي انساني و قياس تصميم گيري در اين موقعيت ها به اين مساله توجه مي گردد که تصميم گيري در موقعيت هاي انساني نيازمند آن است که به سه قطب اثرگذار يعني منطق، ذهنيت و اخلاق توجه شود. در قطب منطقي مدل هاي پايه اي تحقيق در عمليات، در بحث ذهنيت استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM) و در بحث اخلاق مواردي چون توسعه پايدار، عدالت اجتماعي، آلودگي، ضايعات، تعهدات زيست محيطي، مديريت مواد خام مطرح مي شود. در ادامه نکاتي در برقراري توازن بين اين سه قطب در مدل هاي تحقيق در عمليات بحث مي شود و راهکار هايي در اين خصوص ارايه مي گردد. اين مقاله در برگيرنده سوگندنامه تحقيق در عمليات، اخلاق در مدل سازي، نتيجه گيري و پيشنهادات براي تحقيقات آتي نيز هست.
نتيجه گيري : تصميم گيري در حوزه علم مديريت بدون توجه به مولفه هاي اخلاق و مسووليت اجتماعي واقع بينانه نيست. امروزه نويسندگان در خصوص دخالت دادن اخلاق در تصميم گيري فعاليت كرده و متدهايي را پيشنهاد داده اند. اين مقاله ضمن بررسي جامع تحقيقيات گذشته و آخرين دستاوردها به يك متدولوژي چند شاخصه دست يافته است كه پژ‍وهشگران و تصميم گيرندگان را قادر مي سازد مسايل اخلاقي را در مدل سازي و تصميم گيري دخالت دهند.