مقاله اخلاق در مطلع الانوار اميرخسرو دهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اخلاق در مطلع الانوار اميرخسرو دهلوي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميرخسرو دهلوي
مقاله مطلع الانوار
مقاله اخلاق عرفاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش درصدد پاسخ دادن به اين پرسش است که با توجه به عرفاني، تحقيقي و تربيتي بودن مثنوي «مطلع الانوار»، کدام يک از عناصر اخلاقي در آن به کار رفته است. براي پاسخ به اين پرسش ابتدا عناصر اخلاقي از آن استخراج شد و ملکات اخلاقي که در اصطلاح، مقامات ناميده مي شوند، همچنين حالات روحي، که به احوال مشهورند، از آنها جدا شد. از ديگر مواردي که در اين مقاله به آنها پرداخته شده است، اخلاق فردي و اجتماعي است. همچنين نگارنده در مقاله خود نگاهي به نقد اميرخسرو نسبت به صوفي نمايان دارد.
از اين پژوهش اين نتيجه به دست آمد که اميرخسرو در مطلع الانوار با مشرب اخلاق عارفانه به آموزه هاي اخلاق فردي مانند شناخت هدف خلقت آدمي، خودشناسي، معرفت خداوند متعال، اخلاص، دنيا گريزي، خلوت، همت، پيروي از پير و قناعت دعوت کرده است.
وي در اخلاق اجتماعي (با تسامح در تفکيک عناصر اخلاق فردي و اجتماعي) به سخاوت، احسان، امانتداري، احترام به پدر و مادر، حفظ جوارح از گناه و تعدي به ديگران، آداب دوستي و مانند آنها پرداخته است.
در مجموع اخلاق در «مطلع الانوار» را مي توان اخلاق عملي تلقي کرد.