مقاله اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي بر روي آزمودني هاي انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي بر روي آزمودني هاي انساني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق در پژوهش
مقاله زيست پزشكي
مقاله آزمودني انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي فرجي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پژوهش انساني بايستي پاسخگوي نيازهاي بهداشتي جمعيت يا جامعه اي باشد كه در آن انجام مي گيرد. مقتضيات اخلاقي فقط زماني برآورده مي شود كه مداخلات موفقيت آميز يا ديگر منافع حاصل از چنين پژوهش هايي در اختيار جامعه قرار گيرد. لذا، به منظور تامين مقتضيات اخلاقي، يك فرايند برنامه ريزي و مديريتي بايد قبل از آغاز پژوهش، انجام و تا پايان مراحل اجرايي و حتي در دسترس قرار دادن نتايج حاصل به مراجع ذي صلاح و جمعيت مورد مطالعه، مورد پايش و ارزشيابي قرار گيرد. صلاحيت و مهارت محققين متخصص و شرايط ايمن محيط پژوهش بايستي پيش از اجرا مورد تاييد كميته هاي اخلاق واقع گردد و در حين اجرا نيز به محض برخورد با موارد خلاف تعهد و اصول انساني از ادامه آن جلوگيري به عمل آيد. كسب رضايت آگاهانه آزمودني و دادن اطمينان از خروج اختياري و بدون قيد و شرط او از پژوهش، جزء لاينفك تعهدات پژوهشگر محسوب مي گردد. از جمله معضلاتي كه بعضا، در مورد انجام پژوهش هاي حمايت شده از سوي پشتيبانان رخ مي نمايد سوگيري در اجرا و ارايه نتايج حاصل از تحقيق مي باشد، لذا پژوهشگر، موظف به انجام تعهدات خويش فارغ از ارتباطات خاص به ويژه اقتصادي اجتماعي با پشتيبانان است و در صورت بروز تضاد منافع بالقوه، بايد آنرا براي كميته هاي اخلاقي و حتي در انتشار آشكار سازد.
نتيجه گيري: در اين مقاله جنبه هاي مختلف اخلاقي در پژوهش هاي زيست پزشكي بر روي آزمودني هاي انساني و دستور العمل هاي ضروري جهت رعايت حقوق آنها در پژوهش مورد بازنگري قرار گرفته است.