سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا پورممتاز – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف
امیر اخلاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تجارت و کسب وکاری ماندگار و بالنده است که با مخاطب خود، یا در حقیقت مشتریانش ارتباطی مؤثر برقرار سازد . رمز بقا و دوام ارتباط با مشتریان به صورتی هر چه گسترده تر است . بر خلاف تاجر که هدفش سوداگری و سود است، مشتریان به دنبال پاسخگویی به نیازهایشان و رضایت هستند . رضایت به عوامل متعددی بستگی دارد و تقویت آن نیازمند زمینه چینی های مختلفی است . اما از بین بردن آن بسیار ساده است و پرسرعت . اخلاق و در بطن آن صداقت و دیگر فضایل اخلاقی مهمترین عواملی هستند که کوچکترین خدشه ای در آنها همه چیز را از بین خواهد برد . در چند دهه اخیر سرمایه گذاری مبتنی براصول اخلاقی به عنوان یکی از مهمترین موضوعها در عرصه کسب و کار مطرح شده است . ریشه های این گرایش در جامعه و همچنین در میان سرمایه گذاران بسیار متفاوت است . مذهب، مسایل سیاسی و محیط زیست به عنوان مهمترین ریش ه های این گرایش به شمار می آیند . هم اکنون، بیش از پنجاه موسسه فعال در زمینه سرمایه گذاری مبتنی بر اخلاق وجود دارد که اصول آن را تشریح می کنند، به راهنمایی و مشاوره با افراد در زمینه سرمایه گذاری در موسسات و شرکتها می پردازند و از طرف دیگر، اقداماتی نظارتی را انجام می دهند . سرمایه گذاری اخلاقی بیش از آنکه یک علم باشد، یک هنر است و متکی بر خودآگاهی و تلقی فرد از اخلاق و به ویژه اصول ثابت و قابل فهم آن برای همگان است .