مقاله اخلاق زيستي و توليد محصولات تراريخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اخلاق زيستي و توليد محصولات تراريخته
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق زيستي
مقاله کشاورزي
مقاله محصولات تراريخته
مقاله مهندسي ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بيوتکنولوژي کشاورزي و بويژه مهندسي ژنتيک با توليد محصولات تراريخته فرصتي براي کاهش فقر، ايجاد امنيت غذايي، رفع سوء تغذيه و جلوگيري از تخريب منابع طبيعي و افزايش توانايي در اصلاح نباتات ايجاد نموده است. با اين وجود، ورود بيوتکنولوژي در تحقيقات کشاورزي و توليد محصولات تراريخته، در بسياري از کشورها با چالش هايي از جنبه هاي اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، ايمني زيستي، تجاري و اعتقادي مواجه شده است. آنچه مسلم است هر فناوري در کنار مزاياي فراوان خود، مواردي از خطر يا ريسک را نيز به همراه دارد. اين موضوع ذات هر فناوري بوده و در واقع هيچ يک از فناوري ها به طور ۱۰۰ درصد ايمن نيستند. بديهي است، زماني که يک فناوري جديد بتواند مشکلي از مشکلات بشر را حل نموده و نسبت به ساير فناوري ها مشکل خاصي ايجاد ننمايد، بهره گيري از آن اخلاقي خواهد بود. استدلال هاي غيرمنطقي و غيرعلمي جهت مخالفت با يک فناوري جديد هم به همان اندازه غيراخلاقي است. به همين دليل اگر محصولات تراريخته بتوانند به هر طريقي مشکلات ناشي از روش هاي کشاورزي سنتي را به حداقل رسانده بدون اينکه خود مشکل جديدي ايجاد کنند، از نظر فني و اخلاقي استفاده از آنها ارجحيت خواهد داشت.
به هر حال، ديدگاه هاي اخلاقي در مورد محصولات تراريخته بيشتر مبتني بر قضاوت هاي ارزشي بوده و چندان مبناي علمي ندارد و اين ارزش ها و معيارها احتمالا با گذشت زمان و تغيير شرايط و تغيير نظام هاي شناختي تغيير خواهد کرد. نگراني هاي علمي در مورد اين دسته از محصولات هم با استدلال هاي علمي به راحتي قابل حل است.
نتيجه گيري: در اين مقاله جنبه هاي اخلاق زيستي مربوط به گسترش و بکارگيري گياهان تراريخته، توان اين فناوري در رفع گرسنگي جهان، تاثير آن بر سلامت و بهداشت جامعه، مخاطرات و فوايد زيست محيطي، تاثير بر تنوع زيستي و ساير جنبه هاي اقتصادي-اجتماعي اين فناوري مرور خواهد شد.