سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید بهنام – پژوهشگر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

اخلاق زیست شاخه ای ازاخلاق، فلسفه و تفسیرهای اجتماعی است که به علوم زیستی و اثرات بالقوه آن بر جامعه می پردازد. لذا اخلاق زیستی فقط به اخلاق کلاسیک محدود نمی شود، بلکه خط مشی های سیاسی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در اصول اخلاقی سنتیحاکم بر حرفه پزشکی بود. پیشرفت سریع فناوری و اکتشافات انجام شده به ویژهدرزمینه مهندسی ژنتیک پرسهای عمیق و جدیدی را در ارتباط با دانش بیولوژیکی و ارزشهای انسانی مطرح ساخت. تعریف مرگ و زندگی و شروع حیات، محدوده ارزش ادامه حیات، دخالت انسان در امر تکامل، ابعاد اخلاقی آزمایشات ژنتیکی روی انسان و پیوند اعضا از جمله این سوالات بودند که همراه با وحشت و نگرانیهای شدید از احتمال تولید سلاحهای بیولوژیکی و تغییر در اشکال مختلف حیات و گونه ها، به پیدایش یک جنبش و نظام جدید "اخلاق زیستی" منجر گردیدند . از آن پس متفکران و سیاست گذاران شروع به تجدید نظر در استانداردهای گذشته نمودند و دولتها نیز در صدد وضع قوانین مناسبی بر آمدند تا ضمن فرونشاندن این نگرانی ها و مخالفتها، از رشد شتابان فناوری زیستی در کشورهایشات کاسته نشود.