مقاله اخلاق عرفاني سلبي به روايت ترزا آويلايي و مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۸۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: اخلاق عرفاني سلبي به روايت ترزا آويلايي و مولوي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق عرفاني
مقاله اخلاق سلبي
مقاله عزلت گريزي
مقاله عزلت گزيني
مقاله فروتني
مقاله ترزا
مقاله مولوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري بخشعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخلاق عرفاني سلبي با اخلاق سلبي به معناي اعم کلمه تفاوت دارد، زيرا اخلاق عرفاني نه صرفا با هدف اخلاقي زيستن، بلکه به منظور دستيابي به احوال عرفاني تنظيم شده است. عموم عارفان سنت هاي مختلف، نظام هاي اخلاقي مخصوص به خود دارند که در ميان آنها اشتراکات فراواني هم ديده مي شود. عارفان اين سنت ها به تناسب نظام عرفاني شان از نظام اخلاقي سلبي خاصي هم پيروي مي کنند که متاثر از سنت ديني آنها است. ترزا آويلايي و جلال الدين محمد مولوي از جمله اين عارفان اند که به رغم فاصله زماني و مکاني شان، در حوزه اخلاق عرفاني سلبي نقاط مشترک قابل توجهي دارند، چنان كه هر دو در نظام اخلاقي شان به دو عنصر پرهيز از نوميدي و پرهيز از آميختن با مردم (عزلت گزيني) به عنوان دو امر زمينه ساز ورود به سلوک اشاره کرده اند. افزون بر اين دو عنصر، چند مفهوم اخلاقي ديگر نيز مورد عنايت اين دو عارف بوده است که صاحب اين قلم با بهره گيري از روش هاي معناشناختي و تطبيقي به بررسي آنها پرداخته است.