مقاله اخلاق كار و وجدان كار در كارآفريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: اخلاق كار و وجدان كار در كارآفريني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق كار
مقاله وجدان كار
مقاله كارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني جزني جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزشهايي چين اخلاق، وجدان،‌ تعهد، مسووليت پذيري و … در تبديل انديشه نوبه محصول و ارايه آن به بازار چون واكنشگر در معادلات شيميايي، عمل مي نمايند و سبب مي شوند تا فرايند كارآفريني تحت تاثير اين عوامل در مدتي كوتاه تر به نتيجه برسد. از سوي ديگر موجب جلب اعتماد جامعه كارآفرين و گروه كارآفريني در راستاي آينده نگري و عملياتي كردن انديشه هاي جديد خواهد شد. اين ارزشها در تعامل با عوامل اقتصادي و فرهنگي كارآفريني كه اساس آن نيز به شمار مي روند، سبب اعتماد بيشتر گروههاي درگير فضاهاي مذكور و نيز جامعه مي شود و به حد نهايي خود يعني ايثار كارآفرين وگروه كارآفريني مي رسد. در اين حال، به دليل افزايش اعتماد به كارآفرين و گروه كارآفريني و نيز تلاش مضاعف آنان در سايه ارزشهاي اخلاقي، توسعه اقتصادي و فرهنگي جامعه،‌ امري قطعي و اجتناب ناپذير است. توزيع عادلانه درآمد، افزايش سرمايه گذاري و تمامي عوامل اقتصادي و اجتماعي به طور غيرمستقيم دستخوش اين ارزشها مي شوند.
نتيجه گيري: اين مقاله ضمن معرفي زواياي اخلاق و وجدان كاري و تبيين مفهوم كارآفريني، درصدد آشكار نمودن نقش ارزشهاي مذكور در پديده كارآفريني است.