مقاله اخلاق مادري در اسلام و فمينيسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: اخلاق مادري در اسلام و فمينيسم
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مادري
مقاله خانواده
مقاله تفاوت هاي بيولوژيك
مقاله فمينيست هاي تندرو
مقاله اخلاق مادرانه
مقاله اخلاق مراقبت
مقاله تقوا
مقاله عفت
مقاله گذشت و ايثار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي اقدس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفاوت هاي تكويني جسمي و روحي زن و مرد در خلقت هدفمند بوده است و كمال زن در تكاپو و حركت درچهارچوب فطري وخلقتي اونهفته است. اسلام مادري را با ضوابط خاص اخلاقي ان ازجمله نمودهاي عالي كمال زن دانسته،پرورش نسل را خطيرترين وظيفه ي زن مي داند. در جهان غرب به موازات نهضت حقوق بشر و انقلاب صنعتي، جنبش هايي براي احقاق حقوق زنان و برابري با مردان با عنوان “فمينيسم” به ظهور پيوست. اين نهضت طي تطورات خود به ايدئولوژي همه جانبه با گرايش هاي متفاوت تبديل شده است. فمينيست هاي تندرو بر اساس مباني فكري و فلسفي خاص چون اصل فرد گرايي و ازادي جنسي، مادري را مهم ترين عامل فرودستي و سركوب زنان مي دانند. از نظر انان مرد سالاري برسراسر تاريخ، جامعه و علم سيطره داشته، شوون و خصلت هاي خاص زنان ناديده گرفته شده است. انان با انتقاد از اخلاق سنتي، در پي رهيافت هاي جديدي بوده اند تا ضمن ستايش و اثبات برتري خصلت هاي زنانه، با تعميم انها راهكارهاي كلي اخلاقي درسطح عموم جامعه ارائه دهند. ازجمله رهيافت- هاي انها به حوزه اخلاق، اخلاق مادرانه است. انان با اين رويكرد درپي انند تا رابطه ي محبت -اميز و خير خواهانه ي مادر- فرزندي را الگوي تمام روابط اجتماعي بشر قرار دهند. اسلام فضايلي چون تقوا، عفت، صبر و ايثار و … را ضروري عملكرد مقام مادري دانسته، دامان مادر را اولين مدرسه ي انسان و مهم ترين عامل انتقال ارزش ها به نسل ها مي داند.