سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
مهدی بابای اهری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدتاکستان
محمدرضا جابرانصاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کامران علی آبادی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
پیمان غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده:
اخلاق به عنوان تنظیم کننده ی روابط میان انسانها، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در مدیریت نیز این ساز و کاردرونی، بدون آنکه نیازبه اهرمهای بیرونی داشته باشد، قادر است تا عملکردهای اخلاقی را درکارکنان تضمین نموده و سازمانی اخلاقی را بوجود آورد. نقش اخلاق در عملکرد ها و رفتارها، در تصمیم گیری ها و انتخاب ها، و در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده است از اینروست که امروزه بحث اخلاقیات و مدیریت یکی از مباحث عمده رشته مدیریت گردیده است. برآنیم تا در این مقاله به بررسی مفاهیم اخلاق و ابزارهای مدیریت اخلاقی در سازمان بپردازیم