سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
محسن وحیدی بیدهندی – کارشناسی ارشد مدیریت استراتزیک، دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور، ایران
رحمت الله علیرحیمی نطنزی – کارشناسی ارشد اخلاق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور ایران
اکرم عشقی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوزی، دانشکده پیشرفت،دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

چکیده:
مطالعه برنامه ها و عملکرد اقتصادی در جوامع کنونی و بخصوص جوامع پیشرفته، نقش اجتناب ناپذیر اخلاق اسلامی را به عنوان یک خلا و نیاز نمایان می سازد . این مقاله سعی دارد با ارائه یک چشم انداز جدید از تاثیر اخلاق در اقتصاد، زایش اقتصاد اسلامی را به عنوان نماد این تاثیر و اجرایی نمودن آن را به عنوان بهینه ترین عنوان راهکار برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد جهانی تبیین نماید . مقاله به بررسی تاریخی و پیشینه نقش و تاثیر اخلاق در اقتصاد به عنوان یک مقوله مهم و نزدیک به اقتصاد اسلامی پرداخته و سعی در بیان این موضوع دارد که در انتخاب بین اخلاق و اقتصاد که در جنبه سود و منفعت بیشترین تاثیر پذیری را دارد، انسان همیشه در اندیشه بهترین انتخاب بوده است و میزان اثرگذاری موضوع اخلاق در اقتصاد مقوله ایست که از بدو خلقت انسان به عنوان یکی از دغدغه های فکری و تاثیر گذار بر تصمیم گیریی های اقتصادی مطرح و و ترجیح هر یک بر دیگری بسته به حوزه اندیشه و نگرش فردی و اجتماعی در مقاطع زمانی متغیر می باشد و نیز به بیان تعاریف اخلاق و اقتصاد د رحوزه رفتار و اندیشه و عملکرد آن پرداخته، این مقاله در ادامه به بررسی اندیشه های وحیانی و روائی مطرح از سوی اندیشمندان اسلامی می پردازد و فرضیه مطروحه را به استناد و تاکید بر دلایل ۱- وحیانی ۲- روایی (روایات ، احادیث و سنت ) اثبات می نماید . مقاله در پایان پیشنهاد ایجاد محیط پژوهشی در راستای این موضوع را بخصوص در دانشگاهها از طریق ایجاد رشته اخلاق در اقتصاد با گرایش های قرآن و معارف اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مطرح می نماید .