مقاله ادامه حيات اسکان غيررسمي و رويکرد توانمندسازي به مثابه نوين ترين راهبرد مقابله با آن (نمونه موردي شهر تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ادامه حيات اسکان غيررسمي و رويکرد توانمندسازي به مثابه نوين ترين راهبرد مقابله با آن (نمونه موردي شهر تبريز)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكان غيررسمي
مقاله راهبرد توانمندسازي
مقاله اقشار كم درآمد
مقاله بدمسكني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بين رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي دهه هاي اخير به تدريج محلات نابسامان و سکونتگاه هاي غيررسمي به طور عمده در حاشيه ي کلان شهرها و شهرهاي بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمي توسعه شهري و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش يافته است. اين محلات خودرو يا حاشيه نشين به بيان درست تر، اسکان غيررسمي ناميده شده اند و کارکرد اصلي آنها تامين زمين و الگوي ساخت متناسب با توان مالي گروه هاي کم درآمد مهاجر از روستاها يا گروه هاي کم درآمد و فقير شهري رانده شده از بافت موجود شهرهاست. اين گونه سکونتگاه ها که خدماتي پايين و ساکنيني کم توان و مشاغلي نامطمئن دارند، محيطي آماده براي پذيرش نابهنجاري هاي اجتماعي فراهم مي سازند و خطرپذيري بالايي در برابر سوانح طبيعي و انساني دارند. در حال حاضر سکونتگاه هاي غيررسمي در شهر تبريز با وسعت ۴۰۰ هکتار و جمعيتي متجاوز از ۴۰۰۰۰۰ نفر مي باشد. در اين مقاله رويکرد توانمندسازي به عنوان راهبردي نوين و علمي جهت مقابله با سکونتگاه هاي غيررسمي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و پيشنهاد شده است.