مقاله ادبيات تطبيقي: تعريف و زمينه هاي پژوهش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: ادبيات تطبيقي: تعريف و زمينه هاي پژوهش
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله مکتب تاريخي فرانسه
مقاله مکتب نقدي آمريکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري منظم هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات تطبيقي نوعي پژوهش بين رشته اي است که به مطالعه رابطه ادبيات ملت هاي مختلف با هم و بررسي رابطه ادبيات با هنرها و علوم انساني مي پردازد. ادبيات تطبيقي در زادگاه خود فرانسه بخشي از تاريخ ادبيات محسوب مي شد و پژوهشگران فرانسوي بيشتر به دنبال سرچشمه هاي الهام و شواهد تاريخي اي بودند که مويد پيوندهاي ادبي ملت ها و بيانگر تاثيرپذيري آن ها از يکديگر باشد. از اين رو، توجه به مساله زيبايي شناسي آثار ادبي اهميت چنداني در مکتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نداشت.
مکتب تطبيقي آمريکا که در نيمه دوم سده بيستم سر برکشيده بود، زيبايي شناسي و توجه به نقد و تحليل را در راس کار تطبيقگري نهاد. مکتب مزبور، ادبيات را پديده اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه هاي دانش انساني و هنرهاي زيبا مي داند. برخي از تطبيقگران معاصر آمريکا، ادبيات تطبيقي را با مطالعات فرهنگي در آميخته اند.
در اين مقاله، کوشش شده است تا به تعريف ادبيات تطبيقي از ديدگاه دو مکتب فرانسوي و آمريکايي و معرفي قلمرو پژوهش در اين رشته نوپا بپردازيم.