مقاله ادبيات زيباشناسانه نزد افلاطون و ابن العربي (عنوان عربي: الأدب الجمالي عند أفلاطون، وابن عربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: ادبيات زيباشناسانه نزد افلاطون و ابن العربي (عنوان عربي: الأدب الجمالي عند أفلاطون، وابن عربي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنر
مقاله زيبايي
مقاله افلاطون
مقاله ابن العربي
مقاله عشق (کليد واژه عربي: الفن
مقاله الجمال
مقاله أفلاطون
مقاله ابن عربي
مقاله العشق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نژاد بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
جست وجوي زيبايي، پيشه پيشين انسان ها بوده است و آدميان در اعصار دوردست و قرون گذشته، با روي آوردن به عرصه هنر و زيبايي، جاودانگي را جانمايه خويش ساخته اند. گويي از آن هنگام كه بشر، انديشيدن و عاطفه ورزيدن را آغازيده، هنرنمايي و روي آوري به زيبايي، خواه در شعر، يا در ادبيات، فلسفه، پيكرتراشي و كارهايي از اين دست را نيز آغاز كرده است.
درباب «حقيقت زيبايي»، پرسش هاي گوناگوني را مي توان مطرح كرد. افلاطون -آن حكيم فرزانه، فيلسوف بي بديل يونان و شاگرد سقراط- در جاي جاي آثار خويش، از هنر و زيبايي سخن گفته است. وي پايه گذار و در واقع طلايه دار بسياري از مباحث عميق فلسفي است. معرفت شناسي ابن عربي به گونه‌اي است كه پايگاه معرفت را آن گونه كه در نزد حكماي مشا متداول بوده است، به مركز ديگري منتقل مي كند؛ يعني نزد حكما و فلاسفه.