مقاله ادبيات و جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ادبيات و جامعه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات
مقاله جامعه
مقاله جامعه شناسي
مقاله نظريه بازتاب
مقاله نظريه دريافت
مقاله فرهنگ ممتاز
مقاله فرهنگ عامه
مقاله توليد فرهنگ
مقاله آثار اصيل ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كورس سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه بين جامعه و ادبيات را مي توان هم خيلي ساده توضيح داد، مثل اينكه بگوييم ادبيات آيينه تمام نماي جامعه، يك نيروي اجتماعي، و يا بخشي از زندگي اجتماعي است؛ هم با قدري سختگيري و تامل، مانند اينكه ادبيات را قلمروي پيچيده بپنداريم كه كشف اشكال متنوع كنش متقابل بين اجزا و بازيگران مختلف اجتماعي از تواناييهاي آن است. بنابراين، نقش ادبيات در جامعه و نقش جامعه در ادبيات بحث انگيزي خواهد بود. از آنجا كه ادبيات به عنوان آفرينشي با دامنه هاي گسترده زيبايي شناسانه شهرت دارد مي توان از اين زاويه نيز به آن پرداخت، هرچند اين نگاه به ادبيات داغي بحث را فرومي نشاند و سوالات بسياري را بي جواب مي گذارد. در مقاله حاضر تلاش شده است رابطه چندوجهي ادبيات و جامعه در چارچوب نظريه ها و رهيافتهاي مختلف بررسي شود.