مقاله ادبيات پايداري در شعر دوره قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: ادبيات پايداري در شعر دوره قاجار
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روسيه
مقاله ايران
مقاله دوره قاجار
مقاله شعر فارسي
مقاله ادبيات پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري خسروشاهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استيلاي لشکر روس بر سرزمين هاي ايراني و قفقاز در آن سوي ارس، اگرچه ايران بخش هاي فرهنگ خيزي را از دست داد، ولي اين استيلا هرگز نتوانست پيوندها و اصالت هاي ايراني مردمان مسلمان اين ديار را به کلي قطع کند. تاريخ نشان داد که حتي حاکميت کمونيسم و الحاد نيز نتوانست به اصالت ساکنان آن ديار خدشه اي وارد کند.
در پي جدايي شهرها آن سامان، شاعران عصر قاجار، هنگام با تحولات اجتماعي وارد عرصه آفرينش هاي هنري و ادبي شدند و «شعر ضداشغالگري» را در ادبيات پايداري پي ريزي کردند. سيري کوتاه در تاريخ ادبيات ضداستعماري نشان مي دهد که اين نوع ادبي پس از استقرار مشروطيت تا خلع قاجار از سلطنت، هم چنان به حرکت تعالي بخش خويش ادامه داد و با پيش آمدن جريان جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط نيروهاي استعمارگر و وقايع مهم پس از آن به اوج خود رسيد.
نويسنده در اين مقاله ضمن ارايه نمونه هايي از اين نوع ادبي، در پي تبيين اين نکته است که واکنش شاعران در مقابل جنگ هاي روس با ايران و اشغال قفقاز، جاني تازه در کالبد شعر فارسي عصر قاجار دميد و با انعکاس روح ميهن پرستي آنها، ادبيات پايداري و شعر بيداري ايران را بنياد نهاد.