مقاله ادب و قدرت: نشانگرهاي زباني مخالفت در جلسات دفاع از پايان نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ادب و قدرت: نشانگرهاي زباني مخالفت در جلسات دفاع از پايان نامه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادب
مقاله قدرت
مقاله مخالفت
مقاله جلسه دفاع از پايان نامه
مقاله فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير عامل قدرت در نظريه هاي زبان شناسي ادب همواره مورد تاکيد بوده است، اما نحوه اين تاثير در همه بافت ها و موقعيت ها يکسان و ضرورتا مطابق با پيش بيني نظريه ها نيست. در تحقيق حاضر، نشانگرهاي زباني ادب در جلسات دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد به زبان فارسي هنگام بيان نظر مخالف بررسي شده است. هشت جلسه دفاع در چهار گروه آموزشي در دو دانشکده ضبط و موارد ابراز نظر مخالف از نظر نوع نشانگرهاي ادب و بر اساس رابطه نسبي قدرت بين افراد مخالفت کننده و مخالفت شونده (استاد-دانشجو، دانشجو-استاد، استاد-استاد و دانشجو-دانشجو) در چارچوب نظريه ادب براون و لوينسن (۱۹۸۷) بررسي و تحليل شده است. نتايج حاصل نشان دهنده تاثير عامل قدرت بر نوع و بسامد به کارگيري نشانگرهاي زباني ادب در بيان نظر مخالف است، اما چگونگي اين تاثير در برخي موارد برخلاف پيش بيني براون و لوينسن (۱۹۸۷) و ليچ (۱۹۸۳) و پيچيده تر از رابطه يکسويه اي است که در اين رويکردها تصور شده است. عامل قدرت در تعامل با عواملي، همچون شدت تهديد وجهه، منزلت، شرايط اختصاصي بافت موقعيتي جلسه دفاع و احتمالا تفاوت هاي نسلي امکان بروز و ظهور مي يابد.