مقاله ادراک حسي افلاطون در نظام پارمنيدسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در حكمت و فلسفه از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ادراک حسي افلاطون در نظام پارمنيدسي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک حسي
مقاله يادآوري (آنامنسيس)
مقاله کيفيت
مقاله نفس
مقاله عقل
مقاله باور صادق
مقاله پيش بيني
مقاله مفاهيم مشترک
مقاله احساس
مقاله واقع
مقاله تصور
مقاله انطباع
مقاله ديالکتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: