مقاله ادغام اطلاعات مکاني تصوير آيکونوس و اطلاعات طيفي تصاوير اسپات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۵۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ادغام اطلاعات مکاني تصوير آيکونوس و اطلاعات طيفي تصاوير اسپات
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادغام تصوير
مقاله سنجش از دور
مقاله اطلاعات طيفي
مقاله اطلاعات مکاني
مقاله آيکونوس
مقاله اسپات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان يزدي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي مصلح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه فناوري ماهواره هاي سنجش از دور، قابليت زيادي در توليد تصاوير چند طيفي ايجاد کرده است. اين تصاوير ويژگي هاي مکاني، طيفي و راديومتري مختلفي دارند. امکان اخذ تصاويري که هم دقت طيفي و هم دقت مکاني بالايي داشته باشند، به دليل محدوديت هاي عملي در ساخت سنجنده ها امکان پذير نمي باشد. براي غلبه بر اين مشکل مي توان از فرايند ادغام تصاوير استفاده کرد. در اين فرايند، اطلاعات مکاني از تصاوير با قدرت تفکيک مکاني بالا و اطلاعات طيفي از تصاوير با دقت طيفي بالا استخراج و با يکپارچه کردن آنها، تصويري با دقت مکاني و طيفي بالا ايجاد مي شود. ادغام اطلاعات موجب افزايش کاربري آن شده، به نحوي که مي توان به تصوير جديد با اطلاعات جامع تر دسترسي پيدا کرد. فرايند ادغام ايدئال فرايندي است که سبب تخريب اطلاعات طيفي نشده و ويژگي هاي طيفي را به طور کامل حفظ و خواص مکاني را به تصاوير چند طيفي اضافه کند. روش ها و الگوريتم هاي موجود براي ادغام تصاوير ماهواره هاي جديد به دليل تغييراتي که در ماهواره ها صورت گرفته، کارايي لازم را ندارند (امکان ادغام تصاوير با نسبت دقت مکاني بيش از ۶ را ندارند). در اين صورت فراهم کردن روش هاي جديد ادغام براي تصاوير با نسبت دقت مکاني بالا (بيش از ۱۰) لازم و ضروري مي باشد.
در اين مقاله الگوريتم جديدي براي ادغام اطلاعات مکاني تصوير IKONOS با دقت مکاني يک متر و اطلاعات طيفي تصاوير SPOT با دقت مکاني ۲۰ متر، معرفي شده است (نسبت دقت مکاني ۲۰). اين الگوريتم در سطح ويژگي بوده و بر اساس مدل شبکيه چشم مي باشد.
مقايسه نتايج با چند الگوريتم مشهور IHS، HPF، PCA، موجک، و روش هيبريد موجک PCA- بر روي اين تصاوير انجام شد. ارزيابي کيفي و کمي اطلاعات مکاني و طيفي تصاوير ادغام شده صورت گرفت، نتايج مويد بهينه بودن الگوريتم پيشنهادي نسبت به روش هاي مذکور، از نظر حفظ اطلاعات طيفي و مکاني مي باشد. يکي از ويژگي هاي بارز اين روش پيشنهادي نياز نداشتن به فرايند نمونه برداري مجدد است که در تمامي روش هاي قبلي اجتناب ناپذير بوده و يک فرايند مخرب اطلاعات مکاني محسوب مي شود.