سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه الکترونیک
حسن قاسمیان – بخش مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

چکیده: در این مقاله برای بهبود صحت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی از اطلاعات بافت باند اول تبدیل مولفه های اصلی استفاده شده است .با توجه به بالا بودن اطلاعات مکانی در باند اول تبدیل مولفه های اصلی، از آن به عنوان یک منبع اطلاعات ی مستقل استفاده شد و بافت آن بوسیله شش ویژگی مهم ماتریس هم رخدادی شامل انرژ ی ،آنتروپی ،کنتراست ،واریانس ،همبستگی و گشتاور تفاضلی معکوس تحلیلگردید و با استفاده از این ویژگیهای بافتی پیکسلها طبقه بندی گردیدند. سپس نتیجه این طبقه بندی با اطلاعات طبقه بند ی طیف ادغام گردید.نتایج پیاده سازی این روش بر روی داده های واقعی سنجنده AVIRISنشان می دهد که این روش، روش ساده و مناسب ی برای وارد کردن اطلاعات مکانی در تصاویر ابر طیف ی است و صحت و اعتبار طبقه بندی را در حد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.