مقاله ادغام تطابق گرهاي مبتني بر تصوير اثر انگشت با استفاده از درست نمايي احتمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: ادغام تطابق گرهاي مبتني بر تصوير اثر انگشت با استفاده از درست نمايي احتمال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر انگشت
مقاله ادغام مبتني بر آموزش
مقاله پنجره پارزن
مقاله تابع درست نمايي احتمال
مقاله ويژگي هاي مبتني بر تصوير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هل فروش محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه هاي تطابق اثر انگشت مبتني بر تصوير به عنوان يک روش موازي در برابر روش هاي مبتني بر ويژگي هاي جزيي مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مقاله يک سامانه تطابق اثر انگشت مبتني بر آموزش ارايه شده است. در سامانه پيشنهادي، درجه شباهت هاي به دست آمده از ويژگي هاي جهتي، طيفي و بافتي در يک فرايند مبتني بر آموزش با يکديگر ادغام شده اند. به منظور ادغام ويژگي ها از نسبت درست نمايي احتمال استفاده شده است. در ادامه با استفاده از داده هاي استاندارد پايگاه داده FVC روش پيشنهادي پياده سازي شده است. به منظور ارزيابي سامانه، نتايج حاصل با يک سامانه تطابق که از ادغام مبتني بر جمع استفاده مي کند، مقايسه شده است. نتايج مقايسه نشان مي دهد که ادغام مبتني بر آموزش با استفاده از درست نمايي احتمال، بهبود قابل ملاحظه اي در عملکرد سامانه تطابق ايجاد نموده است، به طوري که پارامتر خطاي يکسان (EER) سامانه برابر ۰٫۱۴ درصد به دست آمده است.