سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق هل فروش – دانشگاه تربیت مدرس ، بخش مهندسی برق و کامپیوتر، تهران،
حسن قاسمیان –

چکیده:

اکثر روشهای ارایه شده برای تایید هویت اثر انگ شت، مبتنی بر ویژگیهای جزیی مینوتیا می باشد . نظر به مشکلات استخراج مینوتیا به ویژه برای تصاویر با کیفیت پایین، اطلاعات دیگر موجود در تصویر اثر انگشت مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ایده ادغام در سطح تصمیم اطلاعات مبتنی بر جهت، بافت و طیف اثر انگشت به منظور تایید هویت ارایه شده است . بدین منظور ابتدا به درجه شباهت تصاویر بلوک جهتی دو اثر انگشت عددی اختصاص می یابد. همین عمل برای ویژگیهای بافتی و طیفی نیز انجام می گیرد. سپس درجه شباهت در هر مورد نرمالیزه شده و برای ادغام در سطح تصمیم اطلاعات استفاده می شود. در هر سه روش اشاره شده در فوق، تصمیم گیری مبتنی بر ویژگی هایی است که مستقل از نقطه مرجع بوده وکل ناحیه تصویر را می پو شانند و مستقل از انتقال و چرخش تصاویر نسبت به یکدیگر هستند. نتایج بدست آمده ناشی از روش پیشنهادی روی داده های FVC2000، موثر بودن روش و دقت قابل ملاحظه آن را نشان می دهد.