سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوب داوری – مدیر اجرایی خدمات صدور گواهی SGS ایران

چکیده:

در ماههای اخیر، استقبال سازمانها از سیستمهای مدیریت زیست محیطی و همچنین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است. از استانداردهای سه گانه مذکور ، اگرچه مجموعه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی محصول کمیته های فنی سازمان جهانی ISO نیست با این همه از آنجایی که موسسات گواهی دهنده و سایر نهادهای مشارکت کنند ه در تدوین آن، را مبنا ISO ساختار ISO 14001 و اساس کار قرار داده اند عملا مشابهت ها و هماهنگیهای قابل توجهی بین ISO این ۳ مجموعه فراهم آمده است. شایان ذکر است که یکی از اهداف اعمال تغییرات در استاندارد بوده ۹۰۰۱ جریان بازنگری و تهیه ویرایش سوم این استاندارد، سازگاری بیشتر ساختار آن با ساختار ۱۴۰۰۱ است.
به نظر می رسد که سازمانها در آستانه ارتقای سیستمهای تضمین کیفیت خود از ویراش دوم به سوم، فرصتهای بسیار مطلوبی را در اختیار دارند تا به موازات آن بازنگری، زمینه های لازم برای ادغام سیستمهای مدیریت کیفیت، محیط زیست و امینیرا فراهم آوردند.