مقاله ادغام مالي و اثرات آن بر نوسانات اقتصادي در گروهي ازکشورهاي در حال توسعه صادر کننده نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ادغام مالي و اثرات آن بر نوسانات اقتصادي در گروهي ازکشورهاي در حال توسعه صادر کننده نفت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن مالي
مقاله نوسانات اقتصاد کلان
مقاله نوسانات درآمد و مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سيدشكري خشايار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي اثرات ادغام مالي بر نوسانات کلان اقتصادي در گروهي از کشورهاي در حال توسعه صادر کننده نفت در دوره زماني ۲۰۰۵-۱۹۶۰ مي پردازد. براي تخمين نتايج از يک مدل استاندارد نوسانات اقتصادي استفاده گرديده که در آن به جز متغيرهاي سنتي مانند مخارج دولت،شاخص ادغام مالي نيز وارد شده است. مقاله نتيجه گيري مي کند همان طور که اين کشورها در هموارسازي مصرف يا پخش ريسک به کمک ادغام مالي موفق نبوده اند، ادغام مالي عامل موثري در بوجود آوردن نوسانات اقتصادي در اين کشورها نبوده است.