سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کاوه محمد سیروس – مدیر عامل شرکت مدیریت و برنامه ریزی صنایع و انرژی مبنا ، عضو هیئت علمی
رضا جاذمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر ت

چکیده:

تحولات ایجادشده در بازار رقابت و اشباع بازار،سازمان ها را وادار نموده است تا جهت بقا در رقابت و دستیابی به سطح مورد انتظار بازار به عنوان اولین مرحله از فرایند دستیابی به سطح مطلوب رقابت، به شناخت نقاط ضعف سازمان و مطلوبات بازار بپردازند. نتیجه این فرایند تدوین اهداف و برنامه های تحولی خواهد بود که ارزیابی عملکرد جاری و میزان برآورده شدن اهداف به عنوان فرایندی مستمر، در کنار اهداف به عنوان ضرورت مطرح می شود. با توجه به اهمیت موضوع، دیدگاه های متعددی جهت ارزیابی عملکرد مطرح شده اند و هر یک بنا به نیاز و موقعیت خاص رقابت مورد استفاده قرار می گیرند. دراین مطالعه به بررسی دیدگاه های موجود در مورد ارزیابی عملکرد سازمان ها پرداخته و با توجه به این الگوها و نقاط قوت و ضعف آنان به ارائه الگویی مفهوئمی جهت ارائه معیارهای ارزیابی عملکرد با توجه به دیدگاه ها و اهداف سازمان می پردازیم.