سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار بخش عمران- ساز ههای دریایی و هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی
مهدی عجمی – دان شآموختة دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده: