سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – -استادیار بخش عمران- سازه های دریایی و هیدرولیکی، دانشکدة فنی و مهندسی
مهدی عجمی – دانش آموختة دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده: