سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش صمدیان برزکی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
مظفر بگ محمدی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
ناصر یزدانی – آزمایشگاه روتر، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از نقاط انشعاب ١ برای ساخت درختهای multicast مزایای متعددی دارد . مهمترین این مزایا، ارسال دادة multicast بصورت unicast ، نگهداری حالت درخت فقط در نقاط انشعاب و قابلیت پیاده سازی افزایشی می باشد . مشکل اصلی این روشها ، انجام دو بار lookup برای تمام بسته ها اعم از unicast و multicast است . در این مقاله، ما یک پروتکل جدید ارائه می کنیم که علاوه بر حل این مشکل، درخت multicast را به صورت مؤثرتری می سازد . شبیه سازیها نشان می دهند که روش پیشنهادی، باعث کاهش تعداد lookup ها به اندازة ۶۵ % می گردد . همچنین ما اندازة جداو ل MFT را برای روشهای بر پایة نقاط انشعاب و دیگر روشها با هم مقایسه نموده ایم .