سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود یزدانیان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
شاهرخ فرهنگی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
مهدی جهانشاهلو – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به معرفی آرایش مبدل تمام پل دو سویه و کاربرد آن به عنوان تصحیح کننده ضریب توان می پردازد. در این تپولوژی با اضافه کردن کلید در خروجی تصحیح کننده ضریب توان تمام پل مجزا علاوه بر افزایش بازده، پالس ولتاژ اعمالی به کلیدهای ورودی به مقدرا قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. کنترل مدار تصحیح کننده ضریب توان با استفاده از کنترل کننده پیش بین انجام گرفته است. همچنین با استفاده از تخمین مقدار بهینه ساف نشتی ترانسفورماتور، خطای ناشی از تقریب هایی که در مدل مدار، برای ساده سازی معادلات کنترل کننده پیش بین در نظر گرفته شده است حداقل می شود.