سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا کارشناس – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی بهادری فر – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیستمهای «کلید انتقال استاتیک» (STS) به منظور افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان توان الکتریکی در مواردی که بارهای بحرانی و حساس امکان تغذیه از طریق دو فیدر را داشته باشند، بکار می روند. در حین عمل انتقال و تحت شرایط خاص، از قبیل اختلاف فاز منابع، اتصال کوتاه دو فاز یا شرایط بی باری، عدم دقت در آتش کردن کلیدهای استاتیکی می تواند منجر به اتصال کوتاه دو منبعو بروز جریان عرضی گردد. در این مقاله عوامل پدید آورنده جریان عرضی مورد توجه قرار گرفته و در پی آن الگوریتمی برای جلوگیری از جریان عرضی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی مورد ارزیابی قرار می گیرد. به مقدمات تهیه یک نمونه آزمایشگاهی نیز اشاره می گردد.