سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ناصری – استادیار گروه برق دانشگاه امام حسین (ع)
عظیم خوبدل – پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر

چکیده:

یکی از عوامل موثر در تعیین عملکرد و کارایی سیستم های شناسایی رادار دقت اشکارسازی پالسهای راداری می باشد. در این مقاله الگوریتمی پیشنهاد می گردد که قادر به آشکارسازی پالسهای منتشره از کلیه رادارهای پالسی (رادار با فاصله تکرار پالس ثابت، رادار با فاصله تکرار پالس استگر، رادار با فاصله تکرار پالس جیتر ، رادار با پرش فرکانسی و رادار با فرکانس حامل دو تائی) و رادارهای از نوع سیگنال موج پیوسته میباشد. این روش عملکرد مناسبی در محیط های راداری با چگالی پالس با دو میلیون پالس در ثانیه داردو بدلیل پیچیدگی محاسباتی کم آن براحتی و با هزینه پائین قابل پیاد ه سازی است . ضمنا در روش مذکور مقادیر سطح آستانه بصورت کاملاً اتوماتیک از سیگنال ویدئو دریافتی تخمین زده می شود.