سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاشم محلوجی – استاد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
وحید عبداله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله در بر گیرنده نتایج تحقیقی در زمینه ناسازگاری ماتریس تصمیم گروهی است که در آن با توسعه الگوریتمی که خصوصیات روش AHP گروهی را شبیه سازی می کند، به نتایج بهتری درزمینه حد بالای ناسازگاری این ماتریس دست می یابد. این الگوریتم از روش بردار ویژه برای اولویت دهی و از روش میانگین موزون هندسی با وزن های برابر به عنوان روش جمع بندی استفاده می کند. از طریق این الگوریتم نشان داده می شود که میزان ناسازگاری ماتریس گروهی با دقت چهار رقم در اعشار همواره کوچکتر از میانگین ناسازگاری های تصمیم های منفرد است. از طریق همین حد بالا میتوان به نتایج ارزشمندی در زمینه ناسازگاری ماتریس تصمیم گیری گروهی دست یافت.