سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
شیرین دهقانی زاهدانی – پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
غلامحسین دستغیبی فرد – دانشگاه شیرازدانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه شیراز

چکیده:
گرید یک سیستم توزیع شده است که کاربران میتوانند کارهای خود را درآن اجرا کرده یابدون آنکه بدانند منابع آن کجاست یاحتی بدانند مالک آن کیست ازسرویسهای گرید استفاده کنند یکی ازمسائلی که درگرید محاسباتی بسیارحائز اهمیت است مسئله زمانبندی کارها می باشد دراین مقاله یک روش ترکیبی فرااکتشافی برای زمانبندی درمحیط گرید ارایه شدها ست این الگوریتم ترکیبی شامل الگوریتم ژنتیک و حرکت توده ای ذرات می باشد که باکنارهم گذاشتن این دوالگوریتم ازمعایب هردوکاسته شده و نقاط قوت آنها پررنگ تر شده است هدف اصلی این الگوریتم زمانبندی کاهش زمان تمام اخرین کار میباشد دراین مقاله برای ارزیابی کارازمحک برااون استفاده شده که فرض آن مستقل بودن کارها ازیکدیگر می باشد