سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید مرادلو – دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کارشناس – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به منظور شناسایی عامل غالب در ایجاد اعوجاجهای هارمونیکی در باسبار PCC ، روش جدیدی ارائه شده است که در آن بر خلاف روشهای پیشین، در بیشتر حالتها نیازی به تخمین امپدانسهای هارمونیکی وجود ندارد . این امر با تعریف شاخصهای جدید و نیز با ارائه الگوریتمی نو برای مقایسه این شاخصها، تحقق یافته است . روش پیشنهادی، به اندازه گیری در باسبار PCC و نیز در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به حالتهای ممکن برای امپدانسهای هارمونیکی شبکه ها از دید باسبار PCC ، نیاز دارد . اعتبار روش پیشنهادی، بوسیله شبیه سازی شبکه توزیع باسه ۱۳صنعتیIEEE بر روی نرم افزارDIGSILENTو اعمال این روش بر روی آن نشان داده شده است . همچنین در این شبیه سازی، عدم اعتبار روش مبتنی بر جهت توان هارمونیکی برای شناسایی عامل غالب در ایجاد اعوجاجهای هارمونیکی بررسی گردیده است .