سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

وحید فرج پور خاناپشتانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، فوق لیسانس مهندسی هوافضا
محسن آقاسید میرزابزرگ – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دکترای مکانیک و استاد دانشگاه صنعتی مالک اشت
فتح الله اُمی – دانشگاه تربیت مدرس، دکترای مکانیک و استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه الگوریتمی برای طراحی دیفیوزر سوپرسونیک از نوع گوهای با بازیافت فشاری ماکزیمم است. توسط یک برنامه محاسباتی که در آن از الگوریتم خاصی جهت بهینه سازی آرایش شوکها استفاده میشود، بهترین آرایش شوکها با توجه به تعداد رمپهای مشخص شده در طراحی بدست می آید. شکل بهینه دیفیوزر سوپرسونیک با توجه به تعداد رمپها و ماکزیمم بازده فشاری در هر عدد ماخ تعیین میگردد. تاثیرات منفی ناشی از جدایش جریان در شیب تند گلوگاه نیز با حرکت سطوح پایینی به سمت بالا تا حداقل مقدار ممکنه کاهش مییابد. از این الگوریتم برای طراحی یک ورودی هوای مافوق صوت و از نوع گوهای که در ماخ ۲ عمل، استفاده شده است. ورودی طراحی شده قابلیت گذراندن دبی جرمی ١ کیلوگرم بر ثانیه را در شرایط سطح دریا دارا میباشد. از این روند طراحی برای ماخ های ۲٫۵ تا ۶٫۵ نیز استفاده شده است. رفتار جریان در نقاط خارج از طرح نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی صحت طرح های انجام شده، تحلیل دینامیک سیالاتی میدان جریان توسط حل معادلات اولر و به کمک نرم افزار شبیه ساز فلوئنت نیز انجام گردیده و نتایج آن با مقادیر طراحی و مراجع مورد مقایسه قرار گرفته است.