سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی شمسی – قطب کنترل و پردازش هوشمند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهر
رضا آقائی زاده ظروفی – قطب کنترل و پردازش هوشمند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهر
کارولوکس – قطب کنترل و پردازش هوشمند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهر
محمد صادقی حسن آبادی – دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی، بیمارستان ول

چکیده:

رینوپلاستی(Rhinoplasty) یا جراحی بینی جهت تغییر شکل آن، یکی از معمولترین جراحی پلاستیک بخصوص در ایران می باشد. رینوپلاستی در بهبود شکل ظاهری و خودباوری بیمار تاثیر
داشته و می تواند در بهبود نارسایی های تنفسی نقش مهمی ایفا کند . در این مقاله آلگوریتمی خودکار جهت آنالیز کمی جراحی بینی براساس تصاویر قدامی و جانبی، قبل و بعد از عمل جراحی، ارائه می گردد. جهت بخش بندی پوست رنگی صورت، آلگوریتمEM (Expectation_Maximization)خودکاری مطرح می شود که با استفاده از اطلاعات فضای رنگیYCbCr و شرایط نورپردازی متغیرضمن تصحیح اثر نورپردازی متغیر، قادر به بخش بندی پوست رنگی صورت از روی تصاویر قدامی و جانبی می باشد. این آلگوریتم از دقت و انعطاف بیشتری در بخش بندی پوست رنگی صورت برخوردار است . علاوه براین، آلگوریتمی خودکار جهت استخراج بعضی از نقاط کلیدی صورت ارائه می گردد که در آنالیز کمی جراحی بینی به آن نیاز داریم . نهایتا با اندازه گیری بعضی از پارامترهای بینی به ارزیابی نتایج عمل جراحی بینی می پردازیم. عمل جراحی بینی در حضور ۱۰۰ تصویر کلینیکی قدامی و جانبی که قبل و بعد از عمل جراحی گرفته شده اند
بطور کمی بررسی می گردد. در این راستا، آنالیز آماری پارامترهای بینی از قبیل زاویه نازولبیال(Nasolabial angle) و پروجکشن (Projection)بینی مطرح می باشد.