سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا رفیعی – دانشگاه فردوسی مشهد و دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه ای خ
علی اکبر قره ویسی – دانشگاه فردوسی مشهد و دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه ای خ
محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد و دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه ای خ
محمدعلی ولیداد – دفتر تحقیقات و استانداردهای شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

در این مقاله الگوریتم ریاضی جدیدی جهت بهینه سازی منحنی مصرف شهرکهای صنعتی ارائه شده است . الگوریتم ارائه شده روی یک مجموعه بار شامل انواع بارهای واقعی آزمایش شده است . نتایج بدست آمده نشان دهنده قابلیت بالای روش در کاهش حداکثر مصرف و مصرف در ساعات پیک است در حالیکه قابلیت در نظر گرفتن محدودیتهای عملی تغییر مصرف بارها در نتیجه اعمال الگوریتم بهینه سازی را دارد .