سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین قدمیان –
هومن فرزانه –
شهریار قهرمانیان –
مازیار قاسمی –

چکیده:

با توجه به اینکه ساختمانهای مسکونی کشور در سالهای اخیر در حدود سی درصد یارانه انرژی را دریافت نموده اند و آمار رو به رشد مصرف حاملهای انرژی نیز افزایش در این زمینه نشان میدهد, بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها به نگاهی کلان نیازمند است که بر پایه اصول ممیزی و مدیریت انرژی استوار باشد. در حال حاضر, خوشبختانه این نگرش در سطح ملی وجود دارد ولی در برنامه ریزی خرد موضوع و ارائه روشی فراگیر وکامل که تمامی جوانب ممیزی و مدیریت انرژی را در نظر گرفته باشد که البته نیازمند اشراف کامل در دانش مهندسی انرژی است, خلائی خاص احساس می گردد. بر این اساس در این مقاله تلاش گردیده است که الگوریتمی جامع و اجرایی بمنظور الگو سازی و پیاده کردن روش اجر ایی ممیزی انرژی در ساختمان ارائه گردد. در این راستا ابتدا شرح تفضیلی مراحل ممیزی انرژی در ساختمان به صورت استفاده از یک مدل نرم افزاری پیش بینی و توسعه داده شده و سپس به صورت عملی در یک ساختمان نمونه (مدرسه ای در شهرستان ارومیه ) مراحلی صورت گرفته که شامل ج مع آوری اطلاعات , بررسی نحوه گرمایش و سرمایش مصرفی , بررسی وضعیت روشنائی, وضعیت عایق بندی و تکمیل چک لیستهای پتانسیل صرفه جویی انرژی می باشد و در آخر به استنتاج نتایج به دست آمده در دو سناریوی قابل مقایسه شامل وضعیتِ قبل از ملاحظات بهینه سازی با نتایج پس از اعمال شرایط بهینه سازی پرداخته است و میزان مصرف انرژی و اعمال راهکارهای صرفه جویی در هر دو حالت مقایسه گردیده است.