سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازی – استادیار
رضا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مساله فروشنده دوره گرد جزء مسائل مشهور و کلاسیک تحقیق در عملیات می باشد . بسیاری از فعالیت های علمی را می توان به صورت مسئله فروشنده دوره گرد در آورد و سپس حل نمود . روشهای بهینه یابی موجود برای حل مسائل سخت ( همچون مسئله فروشنده دوره گرد ) بطور عمده شامل تعداد بسیار زیادی متغیر و محدودیت می باشند که از کارایی عملی آنها در حل مسائل با ابعاد واقعی می کاهد بدین علت در دهه های اخیراستفاده ازالگوریتم های ابتکاری و فوق ابتکاری مورد توجه قرار گرفته است . در این بین الگوریتم های فوق ابتکاری بدلیل ساختار ساده وتوانایی
هایی که از خود نشان داده اند مورد استفاده محققین تحقیق در عملیات قرار گرفته است . در این تحقیق با ترکیب دو الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم ژنتیک سعی شده است الگوریتم ترکیبی ساخته شود که تور بهتری را برای مسئله فروشنده دوره گرد بدست آورد . پس از طراحی الگوریتم، تنظیم پارامترهای آن با حل مسائل متعدد صورت گرفته است و برای مقایسه روش پیشنهادی با روشهای الگوریتم ژنتیک و مورچگان برخی از مسائل فروشنده دوره گرد موجود در سایت TSP حل شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش ترکیبی پیشنهادی در اغلب مسائل قادر است جواب بهتری بدست آورد