سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه ع
نبی اله رمضانی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه ع
مصطفی سرلک – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه ع

چکیده:

برای تشخیصخطای امپدانس بالا در شبکه های توزیع از برقراری همزمان سه معیار افزایش انرژی هارمونیکهای جریان، ماندگاری و تصادفی بوده شکل موج استفاده می شود. محاسهب دقیق حدود آستانه معیارهای فوق توسط بهره برداران ، بدلیل وجود بارهای شبه خطا از قبیل کوره های قوسی، کلید زنیخازنی و … بسیار پیچیدده است. تاکنون برای تنظیمات این نوع رله ها، بیشتر شاخص امنیت (Security) را مد نظر قرار داده و حدود تنظیمات را در محدوده بالاتری انتخاب می نمایند که این مسئله شاخص قابلیت اطمینان (Dependability) رله را دچار مشکل می نماید. د راین مقاله برای محاسبه دقیق و خودکار حدود تنظیمات رله خطای امپدانس بالا الگوریتمهای تطبیقی با شرایط و پارامترهای شبکه توزیع مورد نظر ارائه گردیده است.