سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا مدیحی بیگدلی – پژوهشگاه نیرو
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو
مصطفی پرنیانی – پژوهشگاه نیرو- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فراهم سازی پشتیبانی توان راکتیو هزینه هایی را برای تولید کنندگان این توان ایجاد می کند که در فضای رقابتی سیستم قدرت لازم است جبرانسازی این هزینهها انجام شود. بنابراین برای حفظ شرایط عادلانه شبکه، مکانیزم تخصیص هزینه توان راکتیو مورد نیاز است که طی آن مشخص شود که هر مصرف کننده توان راکتیو چه هزینه ای را باید پرداخت کند. برای تحصیص هزینه توان راکتیو در نقاط مصرف در شبکه قدرت، تنها در نظر گرفتن بارهای راکتوی کفایت نمی کند، زیرا بخاطر ویژگی سلفی شاخه های شبکه بارهای اکتیو هم تاثیر بسزایی در مصف توان راکتیو در شبکه دارند. در این مقاله الگوریتم توسعه یافته تخصیص هزینه توان راکتیو ارائه می گردد که در آن هم نقش بارهای راکتیو و هم اکتیو در مصرف توان راکتیو در نظر گرفته می شود. علاوه بر آن تاثیر شاخه های شبکه که واسطه بین نقاط تولید و مصرف هستند و می توانند جذب کننده یا تزریق کننده توان راکتیو باشند نیز لحاظ می شود. به منظور بررسی و تحلیل الگوریتم نتایج پیاده سازی روی شبکه نمونه نیز ارائه شده است.